Dienstverlening aan huis

Nanny aan huis (gastouder zijn aan huis bij de vraagouder)

Werk je in het huis van de vraagouder, dan werkt u via de Regeling Dienstverlening aan huis of als ZZPer.
Werken volgens de Regeling Dienstverlening aan huis mag alleen indien je maximaal 3 dagen per week werkt per gezin. Het aantal uren dat je per dag maakt is niet van belang. Werk je 4 of meer dagen, dan kun je alleen als gastouder aan huis (Nanny) werken in loondienst bij de vraagouder of wanneer je ZZP-er bent.

Regeling dienstverlening aan huis:
Deze regeling is eigenlijk een vorm van loondienstverband, maar de vraagouder (werkgever) hoeft geen loonbelasting en werknemers premies (loonheffing) af te dragen en heeft ook geen administratieve verplichtingen.
Dat heeft tot gevolg dat je geen gewone werknemer bent. Je hebt dus ook geen recht op WW, WIA of Ziektewet. Je werkgever mag je ontslaan zonder ontslagvergunning of duidelijke reden. Wel dient de vraagouder een opzegtermijn te hanteren.

Binnen de Regeling Dienstverlening aan huis heeft u recht op:

  • Minstens het wettelijk minimumloon.
  • Vakantiegeld (8%). Dit wordt verwerkt in je uurtarief
  • Vakantiedagen (4 weken doorbetaald per jaar).
  • Doorbetaling bij ziekte, gedurende maximaal 6 weken (70% van het loon, maar minimaal het minimumloon)
  • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg
  • Een veilige werkomgeving (ARBO)

Meer informatie over dienstverlening aan huis? Stel je vraag of meldt je direct aan!