Berekening bruto netto nanny

Nanny (gastouder aan huis) met “inkomsten uit overig werk”

Werk je als nanny zonder gebruik te maken van de fiscale regelingen als ondernemer? Dan heb je “inkomsten uit overig werk”.

Over het inkomen dat je verdient met je werk als nanny moet je belasting betalen. De kosten die je maakt om je werk als nanny goed uit te kunnen voeren mag je aftrekken. Deze kosten worden ook wel “zakelijke aftrekposten” genoemd. De opbrengsten minus de kosten vormt uw “inkomsten uit overig werk”.

Hierover moet je de volgende belastingen betalen:

  • Inkomstenbelasting en premie volksverzekering (zie tabel hieronder)
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 5,65%
  Te betalen inkomstenbelasting/premie volksverzekering
Schijf Belastbaar inkomen Tot 65 jaar Vanaf 65 jaar
1 t/m € 20.141 36,55% 18,65%
2 € 20.142 t/m € 33.993 40,85% 22,95%
3 € 33.994 t/m € 68.506 40,85% 40,85%
4 € 68.507 en hoger 51,95% 51,95%

Rekenvoorbeeld:

in dit voorbeeld gaan we ervan uit dat je 30 uur per week werkt en een uurtarief van 15 euro bruto hebt.

Inkomsten als nanny (<65jr): 23.400 euro pj
Kosten die je maakte (reiskosten, aanschaffen materialen): 4.000 euro pj
Belastbaar inkomen: 19.400 euro pj

Je betaalt dan de volgende belasting:

  • Inkomstenbelasting en premie volksverzekering 36,55% x 19.400 = 7090,70 euro
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet 5,65% x 19.400 = 1096,10 euro

U betaalt aan belasting € 7090,70 + € 1096,10 = € 8186,80

Iedere Nederlander ontvangt van de Belastingdienst (naast evt andere kortingen) de Algemene Heffingskorting. De algemene heffingskorting is € 2.265

19400,00 – € 8186,80 + € 2.265,00 =  € 13478,20 netto per jaar